7 July 2024 Informes

Anàlisi de l’execució de mesures d’intervenció dissenyades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (I): ajuda per a la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana

València, 8 de juliol de 2024.- La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe en el qual ha analitzat l’execució de mesures d’intervenció dissenyades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En aquest informe s'avalua si el disseny i seguiment de l’ajuda per a la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana facilita la seua integració en el sistema que mesura l’assoliment dels objectius perseguits pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Aquest objectiu general s'ha definit i concretat en tres objectius específics d’auditoria, a partir dels quals destaquen les tres conclusions principals següents:

  • El disseny de l’ajuda avaluada permet vincular els resultats d’aquesta amb els objectius generals que persegueix l’MRR, especialment amb aquells relacionats amb la transició digital, creixement intel·ligent, resiliència, transició ecològica i cohesió social i territorial.
  • En termes generals, la implementació de l’ajuda avaluada contribueix eficaçment al compliment dels principis bàsics que regulen l’MRR i el PRTR.
  • En la data de realització del treball, no és possible obtindre una traçabilitat real del grau d’avanç en l’execució de l’ajuda a través del sistema de gestió implantat per al seguiment de l’actuació (l’eina CoFFEE).

Entre les recomanacions que s'inclouen en l'informe cal destacar que, per a augmentar l’eficàcia de l’avaluació de l’assoliment dels objectius d’una ajuda o programa públic, hauria de dissenyar-se un sistema d’informació adequat, que continga indicadors de realització, indicadors de resultats i indicadors d’impacte.


Per a veure l'informe complet, feu clic ací: Anàlisi de l’execució de mesures d’intervenció dissenyades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (I): ajuda per a la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a la comprensió dels resultats del nostre informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el vertader abast del treball realitzat.